Voor beleid en kwaliteit in de gezondheidszorg Afdrukken

A'Bei Advies is gespecialiseerd in advisering en directie van verenigingen en stichtingen van professionals in de gezondheidszorg.

Verenigingen van medici en paramedici krijgen naast hun wetenschappelijke doelstellingen door de invoering van marktwerking duidelijker het aspect van een beroepsbelangen- of branchevereniging.
Daarbij stelt de vereniging de met onderzoek onderbouwde kwaliteitsnorm, op basis waarvan de leden zaken kunnen doen.

Voor A'Bei Advies bepaalt kwaliteit (op lange termijn) het korte termijn beleid.